چکش تاریخی لندن

در سال ۱۹۳۶ یک زوج آمریکایی سنگی یافتند که درون آن یک چکش که به چکش لندن معروف است وجود داشت، وقتی…