شیء فضایی مشکوک در واقع یک ستاره دنباله دار بوده است

با بررسی‌ مسیر حرکت شیء فضایی که سال گذشته در منظومه شمسی حرکت می کرد، محققان دریافته اند که این شی یا همان اموامو (Oumuamua) تنها یک ستاره دنباله‌دار بوده است.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از نیچر، زمانی که امواموا برای نخستین بار در اکتبر ۲۰۱۷ دیده شد، مردم را درباره نوع جدیدی از اشیاء بین ستاره‌ ای، بسیار هیجان‌زده کرد. با وجودی که این شیء ظاهر معمول ستاره های دنباله‌دار را نداشت، پژوهشگران معتقدند که شتاب آن، همزمان با دور شدن از خورشید با حرکت یک ستاره دنباله دار توسط گازی که از آن خارج می‌شود، منطبق است.

ستاره ای که اولین میهمان ناخوانده منظمومه شمسی است

در واقع جسم سیگار شکلی که سال گذشته دیده شد، نخستین مسافر شناخته شده از خارج منظومه شمسی بود و بنابر گزارش‌های علمی، یک دنباله دار بوده است.

امواموا که اخیرا موضوع برخی از مباحثات بوده است، نخست به عنوان یک ستاره دنباله‌دار، سپس به عنوان یک شهاب سنگ آسمانی و نهایتا به عنوان نخستین عضو یک نوع جدید از اشیاء بین ستاره‌ای طبقه بندی شد. این شیء که برای نخستین بار در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷ در رصدخانه هالئاکالای هاوایی دیده شد، جسمی به رنگ قرمز تیره، با طول حدود ۸۰۰ متر است که به طور غیر معمولی طویل بوده و بدون منشاء مشخص، در مسیر شبه هذلولی، آزادانه در منظومه شمسی حرکت می‌کرد (بیشتر بخوانید: کشف سه سیاره جدید در حال تولد).

با وجودی که سطح امواموا شبیه مرکز یک دنباله دار است، ظاهرا سر متشکل از اتمسفر و غباری را که گدازه دنبال‌دار را شکل می‌دهند و هنگام رد شدن از کنار یک ستاره گازهایی را آزاد می‌کنند، نداشته است. مارکو میشلی و تیمش، حرکات امواموا در منظومه شمسی که از زمین و فضا مشاهده شده بود را مورد مطالعه قرار دادند.

آن‌ها نشان دادند قوسی که این شیء در آن حرکت کرده است نمی‌تواند به تنهایی با نیروی گرانش خورشید، سیارات و شهاب سنگ‌های بزرگ، توضیح داده شود. لذا دریافتند که بخشی از این شتاب، که عمدتا برخلاف جهت خورشید بوده است، باید طبیعتاً غیر گرانشی باشد.

این حرکت با رفتار دنباله‌دارها منطبق است، که می‌توانند با گازی که از آن ها خارج می‌شود حرکت کنند. بر اساس مدلسازی آن‌ها، نویسندگان می‌توانند دیگر توضیحات احتمالی برای این حرکت غیر گرانشی، از جمله فشار وارده از تابش خورشیدی یا تعاملات مغناطیسی با باد خورشیدی را رد کنند.

مطالب مشابه

نظرات بسته شده است.