مشاهده واپاشی ذره خدا یا بوزون هیگز برای اولین بار در سرن

۶ سال پس از کشف ذره بوزون هیگز دانشمندان سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) برای نخستین بار شاهد واپاشی آن به کوارک پایین بودند.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از دیجیتال ترندز، این رویداد نشان دهنده معمول ترین روش واپاشی ذره هیگز بوزون بود. رویداد مذکور نقطه عطفی از درک انسان از مدل استاندارد در فیزیک ذرات است.

واپاشی ذرات هیگز بوزون به کوارک پایین توسط محققان ATLAS و CMS در CERN انجام شده است. ذرات بوزون هیگز در نتیجه یکی از میلیاردها برخورد برخورد دهنده بزرگ هادرون (Large Hadron Collider) به وجود آمده اند. عمر آنها به یک ثانیه نمی رسد و قبل از آنکه انرژی شان به ذرات دیگر تبدیل شود، از بین می روند.

مشاهده واپاشی ذره خدا یا بوزون هیگز برای اولین بار در سرن

کوارک نیز یک ذره بنیادی و یکی از اجزای پایه‌ای تشکیل‌دهنده ماده است. کوارک‌ها با هم ترکیب می‌شوند تا ذرات مرکبی به نام هادرون را پدید آورند که پایدارترین آن‌ها پروتون و نوترون، اجزای تشکیل‌دهنده هسته اتم هستند.

به هرحال آخرین آزمایش ها روی بوزون هیگز با کمک هوش مصنوعی انجام شد و نتایج جالبی داشت. این آزمایش با کمک شبکه های عصبی یادگیری عمیق برای بررسی اطلاعات استفاده شد. پل پدلی یکی از فیزیکدانان دانشگاه رایس هیوستن می گوید: مشاهده این رویداد نقطه عطفی مهم در تلاش های ما برای استفاده از ذره بوزون هیگز به عنوان ابزاری برای اکتشاف است.

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.