تشخیص سلولهای سرطانی مغز با زهر عقرب

محققان با استفاده از حسگرهای مادون قرمز و نوعی اسید آمینه موجود در زهر عقرب روشی ایجاد کردهاند که در تعیین موقعیت سلولهای سرطانی مغز بسیار موثر است.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از نیواطلس، محققان یک روش تصویربرداری جدید ابداع کردهاند که به جراحان برای تعیین موقعیت تومورهای بدخیم مغز در طی عمل جراحی کمک میکند، نتایج آزمایشگاهی این روش بسیار امیدوارکننده نشان داده است. این تکنیک ترکیبی از یک دوربین با حساسیت بالای مادون قرمز با یک ماده که از اسید آمینه موجود در زهر عقرب ساخته شده است.

درمان گلیوما (glioma)، یک نوع کشنده تومور مغزی، میتواند فوق العاده دشوار باشد. این نوع تومورها به شیمی درمانی و یا پرتو درمانی به خوبی پاسخ نمی دهند و تمایل به گسترش در طیف گستردهای از بافت مغز دارند، به همین علت شناسایی و حذف بافت سرطانی آن برای جراحان بسیار دشوار است.

تکنیک تصویربرداری جدید بر اساس یک ترکیب جدید به نام توزولریستید (BLZ-100) است که یک نسخه مصنوعی بهینه شده از یک پپتید موجود در زهر عقرب است. این ترکیب به طور طبیعی به سلولهای سرطانی مغز متصل میشود، پس از آنمحققان یک رنگ فلورسنت به آن اضافه میکنند که در نتیجه در زیر نور مادون قرمز سلولهای تومور به راحتی از بافت طبیعی تشخیص داده میشوند.

تشخیص سلولهای سرطانی مغز با زهر عقرب

این آزمایش اولیه بالینی BLZ-100 بی خطر و غیر سمی بوده و در اتصال به تومورهای مغزی موثر است. در این تحقیق هفده بیمار بزرگسال مبتلا به سرطان مغز مورد آزمایش ترکیبات تصویربرداری قرار گرفتند که در آن هیچگونه عوارض جانبی نامطلوب مشاهده نشد و علاوه برآن روش تشخیص سلولهای سرطانی بسیار موثر بود.

در کنار آزمایش این ترکیب جدید، یک سیستم دوربین نیز که می‌تواند همزمان تصویرهای مادون قرمز و نور مرئی بگیرد نیز آزمایش شد. پیش از این برای دستیابی به این نوع تصویربرداری دوگانه در محیط جراحی، چند دوربین حجیم مورد نیاز بود. اما این فناوری جدید اجازه می‌دهد در یک لحظه بین دو حالت تبادل کرد که به جراحان در تعیین موقعیت تومورهای مغزی و حذف بافت سرطانی کمک می‌کند.

اکنون این تکنیک تصویربرداری در حال آزمایش روی گروه بزرگ‌تری است تا تأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را اخذ کند. پیش‌بینی می‌شود که ترکیب BLZ-100 در هدف‌گیری و تشخیص انواع دیگر سرطان نیز مؤثر باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.