مرور برچسب

انرژی تاریک

جهان تاریک چیست؟

جهان تاریک از ماده تاریک و انرژی تاریک تشکیل شده، ماده اسرارآمیز و نامرئی که ۹۵ درصد از جرم کیهان را…