بیگانگان فضایی می توانند با دریافت انرژی از سیاهچاله در فضا سفر کنند

یک ستاره شناس از دانشگاه کلمبیا میگوید انسانها میتوانند با روشی به نام رانش هالهای (Halo Drive) با دریافت انرژی از سیاهچالههای دوتایی به سفر بین ستارهای بپردازند.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از دیلی میل، دیوید کیپینگ (David Kipping) از دانشگاه کلمبیا میگوید که بیگانگان فضایی از این روش برای سفر استفاده میکنند. روش رانش هالهای برای پرتاب یک فضاپیما، از آینههای گرانشی برای جذب انرژی سیاهچاله استفاده میکند.

کیپینگ در مقاله خود که در نشریه ایرزیو (AirXiv) منتشر شده میگوید: جستجو برای هوش فرازمینی در جهان با توجه به فعالیت های احتمالی تمدن پیشرفته و آثار تکنولوژیکی مرتبط، هدایت می شود. در این راستا، در نظر گرفته میشود که چگونه یک تمدن پیشرفته ممکن است از مفهوم حرکت نور استفاده کند تا نیروی نسبیتی و بسیار کارآمد را به اجرا در آورد.

دانشمندان متوجه شدهاند که وقتی فوتونها به یک آینه گرانشی (بخشی از یک سیاهچاله که ماده را بلعیده و در همان جهت به بیرون پرتاب میکند) وارد شده و متعاقبا از آن خارج می شوند، آنها نه تنها شتاب کسب میکنند بلکه بخشی از انرژی جنبشی خود را نیز حفظ می کنند.

کیپینگ میگوید: با استفاده از فوتون های بازگشتی که بومرنگ فوتون (boomerang photons) نامیده می شوند، از دیدگاه نظری مسافران بین ستارهای میتوانند از انرژی کسب شده برای سفر با شتاب ۱۳۳ درصد بیشتر از سیاهچاله استفاده کنند. این روش کسب انرژی از سیاهچاله نه تنها از خطر خلاء گرانشی اجتناب می کند بلکه تشخیص آن نیز بسیار دشوار است. یک تمدن بیگانه می تواند از سیاهچالهها به عنوان نقطهای برای سفر کهکشانی استفاده کند اما تشخیص آن از راه دور بسیار سخت خواهد بود.

یکی دیگر از مزایای مهم رانش هالهای در مقایسه با سایر روشهای پیشنهادی برای سفرهای بین ستارهای این است که در این روش دیگر نیازی به یک منبع عظیم سوخت وجود ندارد. در حالیکه در سایر نظریههای سفر بین ستارهای به یک فضاپیما با سرعت نسبی نور نیاز است در مدل رانش هالهای هرگونه نیاز به انرژی خارج از سیاهچاله را رد میکند. 

بیشتر بخوانید: دانشمند ناسا می گوید که موجودات فرازمینی قبلا از زمین بازدید کرده اند

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.