یک تصویر آیینه ای از جهان ما احتمالا قبل از بیگ بنگ وجود داشته است

گروهی از دانشمندان کانادایی عنوان می کنند که جهان امروزی ما قبل از انفجار بیگ بنگ تصویر آیینه ای از خود داشته است.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از لایوساینس، همانند تصویر کوهستان که در آب می افتد، به نظر می رسد که جهان زمانی تصویر آیینه ای از خود داشته است. این نتیجه گیری براساس تحقیقات گروهی از دانشمندان کانادایی پس از بررسی قوانین جهان و بیگ بنگ بدست آمده است.

فیزیکدانان یک ایده بسیار خوب از ساختار جهان فقط چند ثانیه پس از بیگ بنگ دارند، که در حال حرکت به جلو تا امروز است. از بسیاری جهات، فیزیک پایه تا امروز کارگشا بوده است. اما دانشمندان چندین دهه است که درباره آنچه که در لحظات آغازین اتفاق افتاده بحث کردهاند، زمانی که ذرات کوچک و بی نهایت متراکم مواد به سمت خارج گسترش یافتند، اغلب اوقات تصور می شود که فیزیک پایه تغییر کرده است.

محققان موسسه فیزیک نظری در اونتاریو، این ایده را فرض میکنند که جهان از اساس متقارن و ساده بوده است و سپس به لحاظ ریاضی به آن لحظه اول پس از بیگ بنگ رسیده است. 

بیشتر بخوانید: کشف یک فسیل مربوط به بیگ بنگ در رصدخانه کک

این نظریه منجر به پیشنهاد یک دنیا در گذشته شده که همانند یک تصویر آینه از وضعیت فعلی ما بود، البته همه چیز معکوس بود. در آن لحضه زمان به عقب برگشت و ذرات، ضد ذره بودند. این اولین بار نیست که محققان یک جهان قبل از بیگ بنگ را تصور میکنند، اما آنها جهانهای جداگانه مانند جهان خودمان را فرض میکردند.

نیل توروک (Neil Turok) یکی از نویسندگان مقاله میگوید: ما به جای آنکه بگوییم جهان متفاوتی قبل از بیگ بنگ وجود داشت، می گوییم که جهان قبلی به گونه ای تصویر آیینه مانندی از جهان امروز بود. لیتام بویل (Latham Boyle) یکی دیگر از اعضای تیم میگوید: این همانند آنست که جهان ما از طریق بیگ بنگ از جهان قبلی منعکس شده است.

این تیم کانادایی می خواهند یک مدل قابل اندازه گیری و قابل آزمایش برای بررسی صحت نظریه خود درست کنند. برای مثال در مدل آنها سبکترین نوتریتوها باید عاری از جرم باشد. اگر مدل آنها درست باشد دید ما را نسبت به جهان عوض خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: قطره کوچکی از ماده ای که جهان اولیه را تشکیل داده بود، برای اولین بار در آزمایشگاه ایجاد شد

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.