حباب های عجیب گوشته زمین می توانند باقی مانده یک اقیانوس ماگمای قدیمی باشند

پژوهشگران با بررسی امواج لرزه ای یک محدوده عجیب در بین گوشته و هسته یافته اند که می تواند باقی مانده یک اقیانوس ماگمای قدیمی باشد.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از لایوساینس، حباب های اسرار آمیز عمق گوشته زمین می توانند باقی مانده یک اقیانوس ماگمای باستانی باشند که پس اثر برخورد ماه به زمین تشکیل شده اند. این حباب ها به محدوده فوق العاده سرعت نامگذاری شده اند.

با بررسی امواج لرزه ای مشخص شد امواج در آن محدوده به طور چشمگیری کاهش می یابند که نشان دهنده ترکیب  متفاوت آنجا با سایر قسمت های گوشته بود. براساس تحقیقات جدید این حباب ها می توانند مواد معدنی غنی از اکسید آهن با نام مگنزیوستاست (magnesiowüstite) باشند.

اگر چنین باشد، وجود آنها به اقیانوس ماگمای قدیمی به سن ۴٫۵ میلیارد سال اشاره می کند. بر اثر برخورد یک جسم بزرگ به زمین این اقیانوس پس از ذوب تکه های بزرگ بوجود آمد و باقیمانده تکه های کوچک که در جو زمین شناور بودند ماه را تشکیل دادند.

جنیفر جکسون (Jennifer Jackson) استاد فیزیک معدنی موسسه فناوری کالیفرنیا و سرپرست این پژوهش می گوید: اگر بتوان این ذرات را به عنوان مگنسیوستاست شناسایی کرد نشان دهنده اقیانوس ماگما بوده که اکسید غنی از آهن پس از غرق شدن به اعماق زمین نفوذ کرده است (بیشتر بخوانید: شواهدی از سیاره اسرارآمیز تیا).

سرعت امواج لرزه ای در گوشته به ۲۶۰۰ کیلومتر می رسد اما سرعت آنها در محدوده حبابها به ۱۰۰ کیلومتر کاهش می یابد. آنها سرعت امواج را به حدی کاهش می دهند که ۳۰ تا ۵۰ امواج می توانند از آن محدوده عبور کنند.

بررسی مستقیم حباب ها امکان پذیر نیست، بنابراین جکسون و همکارانش فشار گوشته را شبیه سازی کردند. آنها تکه کوچکی از مگنزیوستاست را در به همراه ۲ قطعه کوچک الماس در محفظه فشار قرار دادند. برای بررسی فعل و انفعالات ساختار بلوری ماده معدنی محققان نمونه را از زوایای مختلف با اشعه ایکس بمباران کردند و پس از آن انرژی اشعه ایکس را محاسبه کردند. 

آنها دریافتند که فشار زیاد همه چیز را تغییر می دهد. جکسون می گوید: در فشار برابر با اتمسفر خروج امواج از یک نمونه مگنزیوستاست همیشه یکسان است و جهت عبور امواج تفاوتی در آن ایجاد نمی کند. سریع ترین مسیر حرکت امواج در فشار آزمایشگاه از روبروی بلورها بود. جکسون اضافه می کند که وجود این ماده دانش ما را درباره اقیانوس ماگما و تبلور آن افزایش می دهد.

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.