موجود فضایی شیلی

اسکلتی موجود عجیبی با جمجمه دراز و کشیده در سال ۲۰۰۳ در صحرای آتاکامای شیلی کشف شد و تا مدتها گمان می شد که مربوط به موجودات فضایی است.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از لایوساینس، این اسکلت در سال ۲۰۰۳ در صحرای آتاکاما (Atacama) در شیلی کشف شد و همه را به اشتباه انداخت زیرا تصور میشد که یک موجود فضایی است. در سال ۲۰۱۳ نتیجه تحقیقات علمی روی آن نتایج عجیبی داشت که حتی بسیاری از دانشمندان باور کرده بودند که این اسکلت مربوط به یک موجود فضایی است. اما به تازگی نتیجه تجزیه و تحلیلهای ژنتیکی نشان میدهد که این موجود یک انسان است.

موجود فضایی شیلی

بررسی ژنوم اسکلت نشان میدهد که جنین انسان با جنسیت زن میباشد و شکل آن در ارتباط با مجموعه ای از تغییر شکلها و جهش های ژنتیکی مرتبط با رشد استخوان ها میباشد، به علت وقوع چنین ناهنجاری هایی شکل آن شبیه یک موجود فضایی بود.

اسکلت یک جنین ۲۲ هفته ای است اما قبلا تصور می شود که مربوط به یک کودک ۶ تا ۸ ساله با ناهنجاری های شدید است. تقریبا یک دهه بعد، یک تجزیه و تحلیلهای بسیار دقیق از جمله اشعه ایکس، توموگرافی کامپیوتری (CT) و توالی DNA نشان داد که جنین انسان است.

با توجه به آزمایشهای قبلی قدمت آن مربوط به ۴۰ سال پیش است. این ویژگی محصول جانبی جهش ژنتیکی بود براساس تحقیقات در واقع، همپوشانی زودهنگام صفحات جمجمه در جنین، عامل تغییر شکل جمجمه است.

بیشتر بخوانید: کشف باکتری زنده در بدنه خارجی ایستگاه فضایی

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.