کشف وضعیت جدیدی از ماده که در آن اتمها هم جامدند و هم مایع

دانشمندان در حال بررسی عنصر پتاسیم، حالت جدیدی از ماده فیزیکی کشف کردند که در آن اتم ها می توانند هم به صورت جامد و هم به صورت مایع باشند.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از دیلی میل، تحقیقات با هدف مشخص کردن اینکه آیا حالت متمایزی از ماده وجود دارد ،یا اینکه ساختار اتمها حالت انتقالی بین جامد، مایع یا گاز را نشان میدهند. آزمایشها بر روی فلز ساده انجام شد، که در آن با فشار و درجه حرارت بالا از شبیه سازیهای قدرتمند کامپیوتری استفاده شد تا وضعیت ذوب زنجیرهای را بررسی کنند.

متخصصان دانشگاه ادینبورگ معتقدند که بیش از نیمی از دوازده عنصر دیگر از جمله سدیم و بیسموت قادر به وجود در این وضعیت جدید هستند. قبلا مشخص نبود که آیا این ساختار وضعیت متفاوتی از ماده را از خود نشان میدهد. محققان با شبیه سازی رفتار تقریبا ۲۰،۰۰۰ اتم پتاسیم تحت شرایط شدید، وضعیت جدیدی از ماده پایدار را تایید میکنند.

دکتر اندرس هرمن (Andreas Hermann) از دانشگاه علوم فیزیک و نجوم میگوید: پتاسیم یکی از سادهترین فلزاتی است که ما میشناسیم اما اگر آن را فشرده کنید ساختار بسیار پیچیدهای را تشکیل میدهد. ما نشان دادیم که این حالت غیر معمول اما با ثبات، بخشی جامد و بخشی مایع است. بازسازی این حالت غیرمعمول در مواد دیگر میتواند استفادههای کاربردی داشته باشد.

به گفته تیم تحقیقاتی شرایط شدید منجر به تشکیل دو ساختار شبکههای جامد در اتمها شد. این تعاملات شیمیایی قوی باعث شد که اتمها هنگام گرم شدن در فرم جامد باشند. سایر اتمها در این وضعیت مایع میشوند.

در این مطالعه شورای پژوهشی اروپا (European Research Council)، شورای تحقیقات علوم مهندسی و علوم فیزیکی و همچنین دانشمندانی از دانشگاه ژیانگ جیانتون (Xi’an Jiantong) چین همکاری داشتند.

بیشتر بخوانید: پاستای هسته ای، قدرتمندترین ماده جهان

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.