کشف حدود ۲۰۰ هزار ویروس ناشناخته در اعماق اقیانوسها

براساس یک تحقیق جدید مشخص شده که نزدیک به ۲۰۰،۰۰۰ ویروس ناشناخته در اعماق اقیانوسهای سراسر جهان وجود دارند.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از دیلی میل، این مقدار قابل توجه در پنج ناحیه اقیانوسی یافت شد که به داشتن محدودههای زیستی مجزا شناخته میشوند و شامل اقیانوسهای منجمد شمالی و جنوبی و نیز اعماق اقیانوسهای گرمتر هستند. 

دانشمندان میگویند که بیشتر این ویروسها قبلا دیده نشدهاند و این تحقیق ۱۲ برابر بیشتر از ویروسهای قبلی را کشف کرده است. کشف ۱۹۵،۷۲۸ ویروس نشان میدهد که پاتوژنها چگونه اکوسیستم اقیانوسها را تحت تاثیر قرار میدهند. اکثر ویروسها برای انسان بی ضرر هستند اما میتوانند جانداران دریایی مانند نهنگها و ماهیها را آلوده کنند.

این مطالعه همچنین پیشنهاد میکند که دانشمندان چگونه میتوانند با مهندسی زیستی اقیانوسها با تغییرات اقلیمی مبارزه کنند. مطالعه برای این کشف بیش از یک دهه طول کشید و برای آن از یک کشتی با نام تارا (Tara) استفاده شد که در طول سفرهای دریایی از قطب شمال به قطب جنوب دانشمندان اقیانوسها را مورد بررسی قرار داده و نمونههایی از اعماق ۴۰۰۰ متری جمع آوری نمودند.

نمونهها پس از جمع آوری، فیلتر شده و سپس به آزمایشگاه کنسرسیوم اقیانوسی تارا (Tara Oceans Consortium) منتقل شدند. آنها همچنین با تجزیه و تحلیل سایر میکروبها و موجودات زنده که در اقیانوسها زندگی میکنند گونه های وراثتی جدیدی کشف کردند.

کشف حدود 200 هزار ویروس ناشناخته در اعماق اقیانوسها

موجودات دریایی نیمی از اکسیژن مورد نیاز انسان را تولید میکنند و علاوه بر آن اقیانوسها نیمی از دی اکسیدکربنی را که انسانها تولید میکنند را حذف میکنند. این تحقیق جدید به دانشمندان کمک میکند تا تعادل اکسیژن و دی اکسیدکربن جو را دقیقتر محاسبه کنند. از طریق این تحقیق در نتیجه مبارزه با تغییرات آب و هوایی دانشمندان میتوانند ویروسها را به گونهای کنترل کنند که دی اکسیدکربن بیشتری را از هوا حذف کنند.

متیو سالیوان از دانشگاه ایالتی اوهایو که در این تحقیق شرکت کرده میگوید: داشتن نقشه جدیدی که نشان میدهد این ویروس ها در آن قرار دارند می تواند به ما در درک این پمپ کربنی اقیانوس و در کل در بیوشیمی که بر سیاره تاثیر میگذارد، کمک کند. مدلهای اکوسیستمهای اقیانوسی قبلی معمولا میکروبها را نادیده گرفته و به ندرت شامل ویروسها میشدند، اما در حال حاضر میدانیم که آنها یک جزء حیاتی اقیانوس هستند.

بیشتر بخوانید: مرگبارترین ویروس های جهان

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.