تصویر اشعه ایکس از آسمان شب توسط ابزار نایسر

ناسا در هفته جاری یک تصویر اشعه ایکس از آسمان شب منتشر کرد که توسط ابزار نایسر (NICER) در ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده است.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از ناسا، ابزار کاوشگر ترکیب درونی ستاره‌ی نوترونی (Neutron star Interior Composition Explorer) یا نایسر یکی از ابزارهای موجود در ایستگاه فضایی بین‌المللی است که پس از غروب خورشید در ایستگاه فضایی فعالیت خود را آغاز و آسمان را رصد می‌کند. ایستگاه فضایی بین‌المللی تقریبا هر ۹۰ دقیقه یک بار به دور زمین می‌چرخد و نایسر با همین تناوب زمانی و پس از غروب خورشید در آسمان ایستگاه فضایی مشغول رصد آسمان می‌شود. نایسر در همین زمان کوتاه می‌تواند هشت محدوده‌ی مختلف از آسمان را رصد کند.

این نقشه حاصل ۲۲ ماه فعالیت ابزار نایسر است، هرکدام از کمانهای اشعه ایکس در تصویر، ردهایی از حرکت ذرات پرانرژی هستند که در آسمان شب توسط نایسر ثبت شدهاند. نقاط شفاف در نتیجه تمرکز نایسر در آن جهات بوده است، تابش اشعه ایکس در آسمان شب حتی از نقاط شفاف در نقاط دور نیز عبور میکند.

کمانهای برجسته در نتیجه ردیابی چندباره یک مسیر مشخص بین چند هدف، توسط نایسر ایجاد شده است. کمانهای همگرا بین نقاط روشن نشان دهنده محبوبیت مسیر از نظر نایسر است (نقاط مهم و منشا اشعه ایکس که نایسر همیشه آنها را تحت نظر دارد).

بیشتر بخوانید: نور عجیب در اطراف یک ستاره نوترونی

تصویر اشعه ایکس از آسمان شب توسط ابزار نایسر

کیت گندرو (Keith Gendreau) پژوهشگر ارشد مرکز فضایی گودارد ناسا در مریلند میگوید: حلقه ماکیان (Cygnus Loop) در این تصویر بقایای یک ابرنواختر با فاصله حدود ۹۰ سال نوری را نشان می دهد و به نظر می رسد که ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ سال سن داشته باشد. وی همچنین اضافه میکند که ما به تدریج در حال ایجاد یک تصویر اشعه ایکس جدید از تمام آسمان هستیم که در آن نایسر خواهد توانست منابع ناشناخته را نیز کشف کند.

یکی از اهداف اصلی نایسر تعیین دقیق اندازه‌ی ستاره‌های مرده است که به ستاره‌های نوترونی (برخی از آنها بصورت تپاختر نیز مشاهده میشوند) معروف هستند. تپاخترها (Pulsar) ستاره‌های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادی دوران می‌کنند و پالس‌های مداومی از انرژی تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی قوی را از خود منتشر می‌کنند. در نهایت این اندازه گیریها به فیزیکدانان کمک خواهند کرد تا معمای نوع ماده موجود در هستههای فوق العاده متراکم ستاره‌های نوترونی را حل کنند.

بیشتر بخوانید: کشف ستاره چشمک زنی که جوانترین پالسار دنیا است

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.