کشف قدیمی ترین فسیل قارچ با حدود ۱ میلیارد سال سن

گروهی از دانشمندان قدمیترین فسیل قارچ را که مربوط به یک قارچ چند سلولی با نام اوراسفایرا گیرالدی (Ourasphaira giraldae) است را در کانادا کشف کردهاند که قدمتی برابر با ۹۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد سال دارد.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از دیلیمیل، تا قبل از این کشف قدمیترین قارچ مربوط به یک فسیل ۴۱۰ میلیون ساله از اسکاتلند بود اما این کشف جدید ۲ برابر نمونه قبلی سن دارد و قدمیترین فسیل قارچ زمین به حساب می آید. این کشف به سولات زیادی درباره منشأ بخشی مهمی از درخت تکامل پاسخ میدهد.

تحقیقات پیشین نخستین سوابق فسیلی قارچها را به حداقل ۴۰۰ میلیون سال پیش نسبت میداد. اما این کشف جدید که از شیلهای شمال غرب کانادا کشف شده شواهد فسیلی قارچها را به اواسط دوران پروتروزوئیک (Proterozoic) نسبت می دهد. دوران پروتروزوئیک یا پیشین‌ زیستی از ۲۵۰۰ میلیون سال پیش شروع و تا حدود ۵۴۲ میلیون سال پیش ادامه داشت که در آن زندگی هنوز بر روی زمین گسترش نیافته بود و جانداران ساکن زمین عمدتاً جلبکها و مرجانها بودند.

دانشمندان توانستند این قارچهای فسیلی را زیر میکروسکوپ بررسی کرده و علاوه برآن هاگهای آنها را که کمتر از یک دهم میلیمتر طول داشتند را نیز شناسایی کردند. این مطالعه توضیح میدهد که هر قطعه میکروفسیل به یک شبکهای از رشتههای شاخهای متصل است. قارچ ها نقش حیاتی در اکوسیستمهای جهانی مانند فرآیند تجزیه آلی بر عهده دارند.

کشف قدیمی ترین فسیل قارچ

آنها متعلق به گروه وسیعی از ارگانیسم ها هستند که به یوکاریوتها (eukaryotes) هستند که دارای هسته ای واقعی هستند و شامل تمام حیوانات و گیاهان میشوند. تفاوت اساسی بین قارچها و گیاهان در این است که قارچها قادر به فتوسنتز نیستند و از نور خورشید را برای سنتز مواد غذایی استفاده میکنند.

بیشتر بخوانید: دیکین‌ سونیا با ۵۵۸ میلیون سال سن قدیمی‌ترین حیوان جهان

محققان معتقدند که با توجه به ارتباطات تکاملی بین قارچها و جانوران، اشکال اولیه جاندران میکروسکوپی ممکن است که همزمان با اوراسفایرا زندگی کرده باشند. اولین فسیلهای جانداران ابتدایی مربوط به حدود ۶۳۵ میلیون سال پیش است.

کورنتین لورون (Corentin Loron) زیست دیرینه شناس دانشگاه لیژ بلژیک و نویسنده اصلی این پژوهش که در مجله Nature منتشر شده است، می گوید: قارچها یکی از متنوعترین گروههای شناخته شده یوکاریوتها هستند ولی با این وجود سوابق فسیلی آنها بسیار کمیاب است.

دانشمندان به منظور تعیین سن قارچها آزمایشهایی برروی شیلهای آبهای کم عمق انجام دادند که نشان میداد شیلهای مورد مطالعه بین ۹۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد سال پیش تشکیل شدهاند. برای اثبات این که آیا این میکروفسیلها متعلق به قارچها هستند یا نه، تیم مطالعاتی در دیواره سلولی اوراسفایرا ماده کربنی به نام کیتین (chitin) یافتند که از ویژگیهای شاخص قارچها بوده و نشاندهنده اولین آثار از وجود کیتین در شواهد فسیلی تاریخ زمین است.

بیشتر بخوانید: درک نحوه تکامل کرم ها بوسیله فسیل ۵۰۸ میلیون ساله

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.