لیسوویسیا بویانی بزرگترین پستاندار دوره تریاس بوده است

تحقیقات دیرینه شناسان نشان میدهد که لیسوویسیا بویانی بزرگترین پستاندار دوره تریاس بوده است.

به گزارش علمی‌ها و به نقل از نیواطلس، در حالیکه پستانداران بر این سیاره غالب هستند، برای میلیون ها سال آنها کمیاب بوده و خزندگان بخصوص دایناسورها نقش اصلی را بازی میکردند. در حالی که خزندگان به بزرگترین حیوانات زمین تبدیل شده بودند، پستانداران عمدتا گونههای کوچک و پر جنب و جوش در اطراف و زیر زمین زندگی میکردند. اما اکنون دیرینه شناسان پستاندارانی از دوران تریاس شناسایی کردهاند که به اندازه ی یک فیل رشد می کردند.

گونه تازه کشف شده، لیسوویسیا بویانی (Lisowicia bojani) نام دارد و متعلق به گروهی از جانداران با نام دیکینودونتس (dicynodonts) است و ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیون سال پیش در دوره تریاس می زیستهاند. این گروه گیاهخوار به عنوان خزندگان  شبه پستاندار توصیف شده و اجداد پستانداران امروزی هستند (بیشتر بخوانید: ۱۰ هیولای دریایی منقرض شده و مربوط به ماقبل تاریخ).

اندازه این پستاندار

لیسوویسیا بویانی یک دیکینودونت معمولی نیست. در حالی که سایر اعضای دیکینودونتها اندازه ای از موش تا حداکثر یک گاو داشتند، لیسوویکا به اندازه یک فیل بود. آنها ۴٫۵ متر طول و ۲٫۶ متر ارتفاع داشتند و وزنی برابر با ۹ تن داشتند. به عقیده دیرینه شناسان آنها ۴۰ درصد بیشتر از سایر دیکینودونتها وزن داشتند. آنها همچنین از بزرگترین دایناسورهای تریاس زیاد کوچک نبودند.

اما فقط اندازه آن نبود که لیسوویسیا را خاص می کرد، آنها حدود ۲۱۰ تا ۲۰۵ میلیون سال پیش زندگی می کردند که حدود ۱۰ میلیون سال پس از آن بود که اکثر دیکینودونت ها از بین رفتند. گرگورز ندیوچکی (Grzegorz Niedzwiedzki) نویسنده این مقاله میگوید: دیکنودونتها به طور شگفت انگیزی در تریاس میانی و پایانی موفق بودند. 

لیسوویسیا جوانترین و بزرگترین دیکینودونت چهارپای غیر دایناسوری در دوره تریاس بود. طبیعی است که بخواهید بدانید که چگونه آنها بسیار بزرگ شد. لیسوویساها به این دلیل منقرض شدند که همانند سایر پستانداران شبه خزنده مانند لاکپشتها نمیتوانستند در سوراخها پنهان شوند (بیشتر بخوانید: انفجار آتش‌فشان عامل بزرگترین انقراض گروهی در تاریخ زمین).  

مطالب مشابه
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.